Postanowienia regulaminu

Regulamin określa zasady korzystania z pakietu "chcę śpiewać", będącego własnością firmy Whizzarts z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Chłodzińskiego 6.

DEFINICJE:
PAKIET / PAKIET "CHCĘ ŚPIEWAĆ" - pakiet szkoleniowy będący przedmiotem zawartej umowy.

UŻYTKOWNIK - nabywca pakietu, która nabrała praw do jego użytkowania poprzed dokonanie transakcji płatniczej.

PORADNIK WOKALISTY - produkt szkoleniowy w wersji elektronicznej dostępny pod adresem poradnik-wokalisty.pl.

OPERATOR - właściciel serwisu (właściciel firmy Whizzarts z siedzibą w Bydgoszczy)

POSTANOWIENIA

  1. Użytkownik pakietu otrzyma dwanaście wiadomości e-mail w okresie dwudziestuczterech dni od momentu wykupienia usługi.
  2. Wiadomości będą wysyłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez użytkownika podczas rejestracji.
  3. Jako trzynastą, użytkownk otrzyma wiadomość z dostępem do "Poradnika Wokalisty" w wersji online.
  4. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wysłania wiadomości trzynastej (o której mowa w punkcie 3) do osób, które skorzystały ze wszystkich poprzedzających wiadomości. W szczególności chodzi o odtworzenie nadesłanych materiałów video.
  5. Dostęp do pakietu jest płatny jednorazowo i może zostać dokonany za pośrednictwem platformy Dotpay lub bezpośrednio przelewem na konto operatora
  6. Zabrania się kopiowania materiałów wchodzących w skład pakietu. Materiały są udostępnione użytkownikowi wyłącznie do osobistego użytkowania
  7. Wprowadzone przez użytkownika dane (imię, nazwisko oraz email) nie będą udostępniane osobom trzecim
  8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z korzystania z materiałów pakietu. Użytkownik wykonuje ćwiczenia oraz stosuje udostępnione porady na własną odpowiedzialność.
  9. Informacja udostępniane w ramach pakietu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie dają gwarancji osiągnięcia określonych rezultatów. Rezultaty każdego użytkownika mogą się różnić